Giáo dục Stem trong chương trình học phổ thông mới

Định hướng giáo dục STEM trong chương trình mới

Theo PGS.TS Lê Huy Hoàng, thành viên Ban Phát triển CT GDPT Tổng thể, Chủ biên CT môn Công nghệ cho biết. Ở cấp độ chương trình giáo dục phổ thông, giáo dục STEM vừa mang nghĩa thúc đẩy giáo dục. Vừa thể hiện phương pháp tiếp cận liên môn, phát triển năng lực và phẩm chất người học.

Trong dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, giáo dục STEM đã được chú trọng thông qua các biểu hiện: Chương trình giáo dục phổ thông mới có đầy đủ các môn học STEM. Đó là các môn Toán học, Khoa học tự nhiên, Công nghệ, Tin học.

Vị trí, vai trò của giáo dục tin học và giáo dục công nghệ trong chương trình giáo dục phổ thông. Điều này không chỉ thể hiện rõ tư tưởng giáo dục STEM cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.


Hội thảo thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia giáo dục, nhà quản lí và các trường phổ thông.

Cũng theo PGS. Hoàng, dự kiến các chủ đề STEM trong chương trình môn học tích hợp. Ở giai đoạn giáo dục cơ bản như các môn Tự nhiên và Xã hội, Khoa học, Tin học và Công nghệ (ở tiểu học), môn Khoa học tự nhiên (ở trung học cơ sở). Định hướng đổi mới phương pháp giáo dục nêu trong chương trình giáo dục phổ thông. Tổng thể phù hợp với giáo dục STEM ở cấp độ dạy học tích hợp theo chủ đề liên môn. Vận dụng kiến thức liên môn giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Đối với chương trình giáo dụ công nghệ trong chương trình mới, cụ thể về định hướng. PGS. Lê Huy Hoàng cho rằng, mục tiêu xây dựng chương trình giáo dục Công nghệ là theo định hướng STEM. Theo đó, sẽ dự kiến xây dựng các chủ đề STEM trong Mạch Thủ công kỹ thuật, cụm chuyên đề học tập tích hợp (HPT).

Định hướng giáo dục STEM

Tuy nhiên, để triển khai thực tiễn thì theo PGS. Hoàng cần các điều kiện về cơ sở vật chất như Phòng học bộ môn; hình thành hệ thống các không gian sáng chế (Makerspaces); Về con người: Phải được chuẩn hóa đội ngũ giáo viên dạy công nghệ; Kết nối các nhà khoa học ở các trường Đại học, Cao đẳng với các hoạt động giáo dục STEM ở trường phổ thông.

Trao đổi thêm với các chuyên gia, GS. TSKH Đỗ Đức Thái, thành viên Ban Phát triển CT GDPT tổng thể, Chủ biên CT môn Toán cho biết, khi áp dụng STEM, chúng ta được nhiều thứ.

Thứ nhất, giáo dục STEM là phương thức giáo dục tích hợp thông qua thực hành, ứng dụng. Thay vì dạy bốn môn học như các đối tượng tách biệt và rời rạc. STEM kết hợp chúng thành một mô hình học tập gắn kết dựa trên các ứng dụng thực tế. Qua đó, học sinh vừa học được kiến thức khoa học, vừa học được cách vận dụng kiến thức đó vào thực tiễn.

Thứ hai, giáo dục STEM đề cao đến việc hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề. Trong mỗi bài học theo chủ đề STEM, học sinh được đặt trước một tình huống. Có vấn đề thực tiễn cần giải quyết liên quan đến các kiến thức khoa học. Để giải quyết vấn đề đó, học sinh phải tìm tòi, nghiên cứu. Những kiến thức thuộc các môn học có liên quan đến vấn đề (qua sách giáo khoa, học liệu). Sử dụng chúng để giải quyết vấn đề đặt ra.

Thứ ba, giáo dục STEM đề cao một phong cách học tập mới cho người học đó là phong cách học tập. Đặt người học vào vai trò của một nhà phát minh. Người học sẽ phải hiểu thực chất của các kiến thức được trang bị phải biết cách mở rộng kiến thức. Phải biết cách sửa chữa, chế biến lại chúng cho phù hợp.

Các trường học mong muốn gì?

Có thể được thiết kế để dạy trong một tiết hoặc nhiều tiết. Trong đó giáo viên sẽ phân chia thời gian để học sinh tham gia các hoạt động, thiết lập vấn đề, tìm kiếm các giải pháp hay. Cách thức để giải quyết vấn đề thu thập thông tin, bằng chứng.
GS. TSKH Đỗ Đức Thái tham gia trao đổi tại Hội thảo.

“Với nội dung, kết cấu của chương trình tổng thể có thể thấy giáo dục STEM. Về bản chất giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông mới. Đến cho học sinh kết nối những kiến thức được học với những vấn đề trong thực tiễn cuộc sống. Giúp học sinh có thể đưa ra các giải pháp sáng tạo khi có cơ hội áp dụng. Những kiến thức được học, giúp học snih có những suy nghĩ rộng hơn” thầy Quang cho hay.

Theo bà Phạm Thị Minh An, Hiệu trưởng Trường Olympia (Hà Nội). Sau 2 năm câu lạc bộ STEM được triển khai tại trường đã mang lại nhiều kết quả tốt. Hoạt động hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học thu được thành quả đáng khích lệ. Năm học 2016-2017 có 10 đề tài tham gia vòng chung kết và tham gia trưng bày.

“Qua những năm đầu triển khai, đội ngũ giáo viên của trường đã tích lũy ít nhiều kinh nghiệm. Song song với đó, các giáo viên cũng rất tích cực chia sẻ kinh nghiệm. Sự tham gia của học sinh trong các giờ học được tổ chức theo định hướng STEM. Nhờ đó hiệu quả học tập được nâng cao” bà An cho biết.

Sau một ngày, Hội thảo đã lắng nghe nhiều ý kiến để tiếp tục hoàn thiện nội dung, hình thức của giáo dục STEM trong chương trình giáo dục phổ thông mới.

Nguồn: Bộ giáo dục và đào tạo.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ với Kidstem.edu.vn theo Hotline: 088.679.5658 để được tư vấn chính xác nhất!

Tham gia bình luận: