Things you wear

nội dung bài viết

Things you wear 

 

?CLOTHES?

 1. cardigan /ˈkɑːr.dɪ.ɡən/ áo len đan

  Things you wear
 2. coat /kəʊt/ áo choàng

 3. dress /dres/ áo váy

 4. jacket /dʤækit/  áo khoác ngắn

 5. jeans /ji:n/  quần bò

 6. shirt  /ʃɜːt/  áo sơ mi

 7. shorts /ʃɔ:t/ quần soóc

 8. skirt /skɜːrt/ chân váy

 9. suit /su:t/ bộ com lê nam hoặc bộ vest nữ

 10. sweater (synonym jumper)  /ˈswetər/ áo len

 11. top  /tɒp/ áo

 12. tracksuit

 13. trousers /trauzəz/ quần dài

 14. T-shirt /ti:’∫ə:t/ áo phông

 15. swimming costume /´swimiη ´kɔstju:m/  quần áo bơi

 16. pyjamas /pi’ʤɑ:məz/ bộ đồ ngủ

 17. anorak /´ænə¸ræk/  áo khoác có mũ
 18. bathrobe /ˈbɑːθrəʊb/ áo choàng tắm

Things you wear

  ?FOOTWEAR?

 1. boots /bu:ts/ giày ống

 2. flip-flops /ˈflɪp flɑːp/  dép xỏ ngón

 3. sandals /ˈsændəl/  dép – xăng đan

 4. shoes /∫u:z/ giày

 5. trainers /’treinəz/ giày thế thao

 6. slippers  /ˈslɪpər/   dép đi trong nhà

 7. flat shoes   giầy bệt

 8. slip-ons  /’slip,ɔn/  giầy lười slip-on

 9. leather shoes   giầy da

 10. oxfords  /ˈɑːksfərd/    giầy oxford

 11. Clog  /klɔg/ guốc

 12. Knee high boot  /ni: hai bu:t/  bốt cao gót

 

?ACCESSORIES?

Accessories you wear
 1. belt /belt/ thắt lưng

 2. cap /kæp/ mũ lưỡi trai

 3. hat / hæt/ mũ

 4. leggings /legiɳz/ quần ôm sát chân

 5. gloves  /ɡlʌvz/ găng tay

 6. scarf /skɑːf/ khăn quàng cổ

 7. socks /sɒks/ tất

 8. tie /tai/ cà vạt

 9. tights /taits/ quần bó

 10. mirror (n): gương

 11. purse (n): ví

 12. wallet (n): ví nam

 13. earmuffs (n): mũ len che cho tai khỏi rét

 14. watch (n): đồng hồ

 15. glasses (n): kính

 16. sunglasses (n): kính râm

 17. hairbrush (n): lược chùm

Things you wear

?JEWELLERY?

 1. bracelet /’breislət/ vòng đeo tay

 2. earring /’iəriɳz/ bông tai

 3. hoop earrings    vòng đeo tai
 4. necklace /’nekləs/ vòng cổ

 5. ring /riɳ/ nhẫn

 6. signet ring  nhẫn có khắc hình phía trên
 7. pendant /ˈpendənt/ mặt dây chuyền (bằng đá quý)

 8. engagement ring    nhẫn đính hôn

 9. wedding ring  /ˈwedɪŋ rɪŋ/  nhẫn cưới

 10. medallion  /mi’dæljən/    mặt dây chuyền (tròn, bằng kim loại)

 11. bangle   /’bæɳgl/   vòng đeo (ở cổ tay hay cánh tay)

Tham gia bình luận:

Contact Me on Zalo
0886795658