PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC STEM MANG LẠI

stem

Hiện nay, giáo dục STEM là một phương pháp giáo dục đang được chú ý rất nhiều. STEM được áp dụng tích cực trong các chương trình giáo dục ở các nước phát triển (như Singapore, Mỹ, Đức, Pháp, Nhật Bản……) tại Việt Nam. Giáo dục STEM cũng đang được bộ giáo dục và đào tạo định hướng để phát triển cho các em học sinh, sinh viên. Như vậy, phương pháp giáo dục STEM đóng vai trò đặc biệt quan trong trong sự nghiệp giáo dục. Chúng ta cần phải khai thác những điểm mạnh của Giáo dục STEM.

Phương pháp giáo dục STEM là gì?

STEM là phương pháp giáo dục tích hợp 4 bộ môn, bao gồm Science, Technology, Engineering và Mathematics. Theo “Hiệp hội các giáo viên dạy khoa học quốc gia Mỹ” (NSTA). Nhờ vậy, học sinh có cái nhìn vừa đa chiều vừa có tính ứng dụng cao. Năm 2013, tổng thống Barack Obama đã yêu cầu Bộ Giáo dục thực hiện chiến dịch cải tiến chất lượng giáo dục cho trẻ em Mỹ lấy nền tảng là STEM.

xem thêm => Khóa Học Lập Trình Dành Riêng Cho Trẻ Từ 7 -17 Tuổi

Thế mạnh của giáo dục STEM

Giáo dục STEM là phương thức giáo dục tích hợp theo cách tiếp cận liên môn và thông qua thực hành. Thay vì dạy bốn môn học như các đối tượng tách biệt và rời rạc. Kết hợp chúng thành một mô hình học tập gắn kết dựa trên các ứng dụng thực tế. Qua đó, học sinh vừa học được kiến thức khoa học, vừa học được cách vận dụng kiến thức.

Giáo dục STEM đề cao đến việc hình thành và phát triển năng lực cho người học. Trong mỗi bài học theo chủ đề STEM, học sinh được đặt trước một tình huống. Cần giải quyết liên quan đến các kiến thức khoa học. Để giải quyết vấn đề đó, học sinh phải tìm tòi, nghiên cứu những kiến thức thuộc các môn học. Sử dụng chúng để giải quyết vấn đề đặt ra được tích hợp, lồng ghép và bổ trợ cho nhau. Từ đó, giúp học sinh không chỉ hiểu biết về nguyên lý mà còn có thể thực hành. Tư tưởng này của giáo dục STEM cũng cần được khai thác và đưa vào mạnh mẽ trong Chương trình robotic mới.

Giáo dục STEM đề cao một phong cách học tập mới cho người học, đó là phong cách học tập. Đặt người học vào vai trò của một nhà phát minh, người học sẽ phải hiểu thực chất. Phải biết cách mở rộng kiến thức phải biết cách sửa chữa, chế biến lại chúng. Cho phù hợp với tình huống có vấn đề mà người học đang phải giải quyết. Sự thẩm thấu kiến thức theo cách như vậy chính là một trong những định hướng mà giáo dục cần tiếp cận. Tuy vậy, có thể thấy phương thức dạy học như trên là không hề dễ dàng. Với ngay cả thế giới chứ không chỉ riêng trong điều kiện hiện nay của chúng ta.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ với Kidstem.edu.vn theo Hotline: 088.679.5658 để được tư vấn chính xác nhất!

Tham gia bình luận: