Chi tiết về lịch Nghỉ lễ 2/9/2022

Trong dịp Quốc khánh 2/9/2022, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có thể được nghỉ lễ đến 4 ngày liên tục.Theo công văn 245/VPCP-KGVX về việc nghỉ Quốc khánh năm 2022, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ lễ Quốc khánh là từ ngày 1/9/2022 đến hết ngày 2/9/2022.
Cụ thể, lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2022 như sau:
– Đối với người lao động có chế độ nghỉ 2 ngày/tuần (vào thứ Bảy và Chủ nhật), dịp lễ Quốc khánh 2/9/2022, người lao động được nghỉ 4 ngày liên tục từ ngày 1/9/2022 đến hết ngày 4/9/2022
– Đối với người lao động có chế độ nghỉ 1 ngày/tuần (vào Chủ nhật), dịp lễ Quốc khánh 2/9/2022, người lao động được nghỉ 2 ngày liên tục từ ngày 1/9/2022 đến hết ngày 2/9/2022.
– Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm 2022, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục từ ngày 1/9/2022 đến hết ngày 4/9/2022.
Nếu không nghỉ lễ mà đi làm thì người lao động có được trả thêm lương không?
Nếu không nghỉ lễ mà vẫn đi làm thì người lao động sẽ được tính là làm thêm giờ theo như quy định tại Điều 98 Bộ luật Lao động 2019.
Cụ thể, nếu người lao động làm việc vào ngày lễ Quốc khánh 2/9 thì doanh nghiệp phải chi trả cho người lao động ít nhất bằng bằng 300% so với tiền lương làm việc bình thường và cộng thêm 100% tiền lương ngày nghỉ có hưởng lương (tổng cộng là ít nhất 400%).
Nếu người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.
Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.
Người lao động có buộc phải đi làm ngày lễ 2/9/2022?
Điểm a khoản 2 Điều 107 Bộ luật Lao động quy định về điều kiện sử dụng lao động làm thêm giờ. Theo đó, người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ phải được sự đồng ý của người lao động.
Do đó, người lao động không bắt buộc phải đi làm ngày lễ. Doanh nghiệp chỉ được sử dụng lao động làm thêm giờ nếu như người đó đồng ý.
Bị ép đi làm ngày lễ 2/9/2022, người lao động tố cáo ở đâu?
Khi doanh nghiệp bắt ép nhân viên đi làm trong dịp lễ được xác định là hành vi vi phạm pháp luật lao động. Theo Điều 39 Nghị định 24/2018/NĐ-CP, người lao động có thể tố cáo vi phạm của doanh nghiệp đến Chánh thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Việc tố cáo có thể thực hiện bằng đơn hoặc tố cáo trực tiếp.

Tham gia bình luận: