khóa học mầm non sáng tạo

mô tả khóa học

  • Khóa học này giúp học sinh tiếp xúc với chủ đề Robotics và thiết kế kiến trúc với STEM QBOIZD.
  • Các em sẽ từng bước dùng các mảnh ghép Engino, thực hành với lắp ráp, chế tạo nên các robot là các nhân vật trong các bài học về khoa học , kỹ thuật, công nghệ … . Từ đó, học sinh sẽ xây dựng được các nền tảng tốt về kỹ năng Robotics cho tương lai của mình trong thế giới công nghệ.
  • Là một chương trình dạy về Robotic được thiết kế trong chương trình đào tạo chuẩn về STEM của Israel, các bài học trong khóa học này đều là các bài giảng được tích hợp cả các kiến thức về Toán, Khoa học.
  • Các chủ đề về không gian, sinh học, … đều được lồng ghép khéo léo trong các bài học về robot. Với cách thiết kế các bài giảng một cách khoa học, đề cao tính tự khám phá, tự nhận ra sai lầm và sửa chữa bằng cách thay đổi thiết kế hoặc các tham số trong lập trình, các em sẽ tự tin hơn, tăng khả năng phản biện
  • . Các bài học được thiết kế dưới dạng các project, làm việc theo nhóm và có báo cáo, trình bày giúp các em tăng khả năng cộng tác, làm việc nhóm đồng thời học được kỹ năng trình bày khoa học.

Thông tin khóa học

Nội dung : 

Khóa học này giúp học sinh tiếp xúc với chủ đề Robotics và thiết kế kiến trúc với STEM QBOIZD. Các em sẽ từng bước dùng các mảnh ghép Engino, thực hành với lắp ráp, chế tạo nên các robot là các nhân vật trong các bài học về khoa học , kỹ thuật, công nghệ … .

?  Độ tuổi : 3-5 tuổi.

?    Học phần : 24 bài học / HP

Thời lượng : ( 60m/lession)

Lớp tiêu chuẩn : 16-21 học sinh