ENGINO STEM ROBOTICS PRO

? Độ tuổi : 13 – 15 tuổi.

? Học phần : 2 kỳ học

? Thời lượng : 31 bài học

? Lớp tiêu chuẩn : 8 – 10 học sinh

mô tả khóa học

 • Sản phẩm từ UK ( Vương Quốc Anh )
 • Thiết kế được 32 mô hình
 • Có giáo trình theo hãng
 • Hướng dẫn lắp đặt 3D từng mô hình
 • Lập trình trên phần mềm

mục đích và tiêu chí của môn học

 • Giúp học sinh tìm hiểu về khái niệm Robot cũng như lịch sử ra đời của Robot
 • Làm quen với những kiến thức cơ bản của khoa học Robot
 • Giải thích, chứng minh các định luật Vật lí và hiện tượng trong cuộc sống
 • Tiếp cận và làm quen với thế giới khoa học công nghệ hiện đại
 • Tìm hiểu thế giới xung quanh dưới góc nhìn khoa học
 • Phát triển nhận thức của học sinh thông qua các mô hình từ thực tế đến trừu tượng.
 • Tạo dựng sân chơi bổ ích – trí tuệ cho các em học sinh ở cấp bậc Trung học cơ sở
 • Tạo môi trường chia sẻ các ý tưởng
 • Khơi dậy niềm đam mê khám phá và tìm hiểu khoa học
 • Phát triển kĩ năng tư duy và suy luận logic với dẫn chứng cụ thể.
 • Phát triển – rèn luyện kĩ năng làm việc nhóm.
 • Phát triển kĩ năng thuyết trình – tư duy hình tượng.
 • Phát huy tính sáng tạo – khả năng tưởng tượng.
 • Mạnh dạn trao đổi ý kiến sáng tạo. Tự tin tiến tới tự chủ và độc lập trong công việc.
 • Khởi tạo tiền đề cho cuộc thi Robocon cấp độ Thanh Thiếu niên tại Việt Nam.

Tin mới nhất